EVLİLİK TERAPİSİ


Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik terapisinde, eşlerin evlilikte birlikte yaşama becerilerinin, eş olabilme becerilerinin, yaşam kalitelerinin ve tatminlerinin geliştirilmesinde psikososyal destek ve eğitim hizmetleri verilir. Çiftlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan sorunlarının çözümünde farkındalıklarının gelişmesi için destek sağlanır. Evde iş bölümü ve çocukların bakımında görev dağılımı ile ilgili eğitim ve destek sağlanır.

Evlilik terapisinde yapılan bir anlamda iletişim kurmayı öğrenmektir. Problem çözme ve çok fazla incitmeden nasıl tartışabilecaklerini öğrenmek, ilişkiyi yeniden kurmada empati kurmanın önemini kavramak ve bu konularda becerilerini geliştirmek hedeflenir.


Hangi Durumlarda Destek Almak Gerekir?

* İletişim sorunları
* Cinsel sorunlar
* Aldatma - Aldatılma sorunu
* Boşanma
* Evlilikte kişilik çatışmaları
* Eşler arasındaki sorunlar, şiddet görme
* Çift ilişkileri
* Evlilik problemleri
* Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
* Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
* İş stresi
* Ekonomik problemler

bornova psikolog evlilik terapisi danışmanlığı

bornova psikolog - evlilik terapisi danışmanlığı hizmeti bornova - nehir psiko gelişim