EVLİLİK ÖNCESİ ÇİFT DANIŞMANLIĞI


Evlilik Öncesi Çift Danışmanlığı Nedir?

Evlilik öncesi ve çift danışmanlığında amaç, evliliğe giden yolda ya da evlilik yaşamında karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözülmesidir. Evlilik öncesi danışmanlık, çiftler arasındaki uyumu, problem çözme ve iletişim becerilerini arttır. Oluşacak yeni aile yapısına olumlu katkı sağlar. Evlilik beklentilerinin konuşulduğu, duyguları tanıma çalışmalarının yapıldığı, tartışma ve çatışma çözme becerilerinin öğretildiği ve aile olabilme becerilerinin geliştirildiği bir eğitim programdır.

Evlilik öncesi danışmanlık ilişkinize daha objektif bakmanızı sağlar. Birçok konuda düşünme ve konuşma fırsatı yaratır.


Evlilik Öncesi Danışmanlıkta Yer Alan Önemli Konular ve Hedefler

* Etkili iletişim becerilerini arttırmak
* Bütçe ve maddi konuları konuşmak
* Evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak
* Çiftlerin evdeki görev ve sorumlulukları
* Çocuk sahibi olma
* Karar alma becerisini geliştirmek
* Bireysel ve çifte ait alanlar
* Cinsel eğitim
* İlişkide güven ortamını güçlendirmek
* İlişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak için birlikte geçirilen zamanın önemi
* Problem çözme becerisini güçlendirmek

bornova psikolog evlilik öncesi çift danışmanlığı

bornova psikolog - evlilik öncesi çift danışmanlığı hizmeti bornova - nehir psiko gelişim