BİREYSEL TERAPİ


Bireysel terapi nedir?

Bireyler çeşitli nedenlerle kişisel ve sosyal konularda çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular, kendine güven sorunu, insan ilişkilerinde problem yaşama, öfke patlamaları, tekrarlanan başarısızlıklar gibi birçok sorunla başetmek zorunda kalabilir. Bireysel danışmanlık, hayatın bu tarz zorluklarına karşı bireyin zayıf yönlerini güçlendirmeyi hedefleyen bir süreçtir. Bireysel danışmanlıkta, gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde bireyi konuşmak istediği her konuda yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlemek ve dürüst davranarak, bireyin hayatındaki sorunlara karşı farkındalık kazanmasına, istediği hedefe ulaşmasında bilimsel olarak desteklenen çeşitli kuram ve tekniklerden yararlanılarak yardım etmektir.

Bireysel terapi ile kişinin kendine, çevresine ve yaşadığı sorunlara karşı farkındalığı gelişir. İçinde bulunduğu durumu daha iyi analiz ederek ve sorunlarının nedenlerini keşfetmekder, sorunlarına farklı bakış açılarından bakabilme becerilerini geliştirir. Terapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde kullanmasına rehberlik eder.


Bireysel Terapide Çalışılan Konular

* Depresyon
* Panik Atak
* Fobiler
* Obsesif - Kompülsüf bozukluk
* Stres - Kaygı bozuklukları
* Kayıp, Yas
* Obezite - Yeme bozukluğu
* Özgüven problemleri
* İletişim sorunları

bornova psikolog bireysel terapi danışmanlığı

bornova psikolog - bireysel terapi hizmeti bornova - nehir psiko gelişim