AİLE TERAPİSİ


Aile Terapisi Nedir?

Aile danışmanlığı bireysel danışmalıktan farklıdır. Kişilere ayrı ayrı bireysel olarak yaklaşmaz. Ailenin tümünü bir bütün olarak ele alır. Bireysel terapide müdahale bireyin duygu ve düşüncelerine yapılırken, aile terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Sözkonusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde yaşanan olumsuzlukları, aksayan yönleri ortaya çıkarır ve aile üyelerinin de bunu fark etmesini sağlar.

Aile danışmanlığında hedeflenen; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine, aile sisteminin sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarında kişilerin farkındalıklarını arttırarak yardımcı olmaktır. Aile terapisinde seanslar tek bir bireyle değil, gerekli görülen tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (teyze ,amca, annanne, babaanne, dede, vs.) seanslara davet edilebilir.

Bazen çeşitli yaşam olayları aile yaşantısını etkileyebilir; yeni bir çocuk, ekonomik krizler, bir aile üyesinin evden ayrılması gibi değişimlere uyum sağlamakta zorlanan aileler de aile ya da evlilik terapisine başvurabilirler.


Hangi Durumlarda Aile Terapisi Gereklidir?

* Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
* Çocuk, anne-baba ilişkisindeki problemler
* Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişiklikleri
* Alkol- madde kullanımı
* Depresyon
* Uyum sorunları
* Cinsel sorunlar
* Aile üyelerinden birindeki önemli bir sağlık sorunu
* Aile içinde şiddetin varlığı
* Aile içi iletişim
* Etkili anne-baba eğitimi
* Eşler arası çatışma nedenleri ve çözümleri
* Boşanma süreci ve çocuk
* Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)

bornova psikolog aile terapisi danışmanlığı

bornova psikolog - aile terapisi hizmeti bornova - nehir psiko gelişim